NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK ÚKONŮ

 MIMO ÚHRADU Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
 

SLUŽBY                                 VYBAVENÍ ORDINACE       

 • Léčebně diagnostická a preventivní zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění
 • Pracovně preventivní služby
 • Vakcinace
 • Posouzení zdravotního stavu pro zvláštní účely /řidičský průkaz, zbrojní průkaz, zdravotní průkaz, studium.../
  • Tonometr, otoskop, digitální váha
  • EKG přístroj
  • TK holter
  • Spirometrie 
  • index ABI 
  • screening spánkové apnoe
  • POCT diagnostika /z prstu/:
  •       glykémie, glykovaný Hemoglobin, 
  •       D-dimery, troponin I, NTproBNP
  •       CRP, INR, TOKS/FOB
  • Možnost aplikace infuzní terapie

   

  CENÍK ostatních služeb

  Výpis ze zdravotní dokumentace - zákonná lhůta na zpracování 10dní

  300Kč

  Výpis ze zdravotní dokumentace do 24hodin

  600 Kč

  Posudek k řidičskému oprávnění

  200 Kč

  Posudek k znovuzískání řidičského oprávnění po vybodování

  1000 Kč

  Vydání, rozšíření či prodloužení zbrojního průkazu

  500 Kč

  Vystavení zdravotního průkazu v potravinářství

  300 Kč

  Vyplnění komerčního formuláře (pojistka) dle časové náročnosti

  300-800 Kč

  Vyplnění posudku o bolestném při pracovním úrazu

  poznámka: komerční posudek pro bolestné nevyplňuji

  500 Kč

  Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení sociálních služeb

  250 Kč

  Potvrzení přihlášky ke studiu

  100 Kč

  Potvrzení způsobilosti ke sportovní činnosti

  podporujeme sport jako zdravou aktivitu

  0 Kč

  Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou

  + cena očkovací látky

  100 Kč

  Test na skryté krvácení do stolice bez indikace - na žádost pacienta

  100 Kč

  Ztráta TOKS/FOB

  100 Kč

  Pracovně preventivní prohlídky proti přímé úhradě

  500 Kč

  Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bez indikace odběr krve +  platba dle ceníku laboratoře

  100 Kč

  Konzultace, příprava podkladů, poučení a sepsání

  dříve vysloveného přání

  500 Kč

  Předoperační vyšetření na vlastní žádost

  např. plastické výkony, interrupce a pod.

  + cena jednotlivých vyšetření krve a moči dle ceníku laboratoře
  + cena EKG vyšetření

  500 Kč  200 Kč

  Černobílá kopie dokumentace za stránku A4

  5 Kč


  Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

  Výkony jsou prováděny proti platbě v hotovosti.

  Není možná platba kartou.

  Vytvořte si webové stránky zdarma!