Informace o zdravotní dopravě.

Předepisování zdravotní dopravy se řídí příslušným zákonem a předpisy zdravotní pojišťovny.

Abychom předešli nedorozumění, pročtěte si následující informace.


Pacientovi bude předepsána sanita v těchto případech:

- zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným dopravním prostředkem /hromadná veřejná doprava, osobní automobil/

- ve formuláři "Příkaz ke zdravotnímu transportu" lékař zdůvodní, proč se pacient nemůže přepravit běžným způsobem, tedy za využití vlaku, autobusu, osobního automobilu apod. Jako důvod musí tedy lékař vypsat odpovídající zdravotní stav, ne odpovědi typu "vždy takto jezdím", "nikdy jsem se sanitkou neměl problém" apod.

- doprava je hrazena do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, rozdíl ve vzdálenosti hradí pacient

- o zdravotní dopravě rozhoduje vždy lékař /musí správně vypsat tiskopis "Příkaz ke zdravotnímu transportu"/

- "Příkaz ke zdravotnímu transportu" vypisuje lékař, který pacienta zve na kontrolu či vyšetření, tzn. pokud máte termín kontrolního vyšetření u specialisty, pak by sanitu /dle Vašeho zdravotního stavu/ měl předepsat specialista

- sociální důvody nebo špatná dopravní obslužnost neopravňují k indikaci zdravotnického transportu

- doprovod je možný jen pokud je nezbytně nutná další osoba pro následné ošetření a vyšetření /musí odpovídat zdravotnímu stavu pacienta/ - například: pacient je hendikepován v komunikaci, má demenci či jiný závažný mentální deficit, imobilita s hmotností nad 140kg

- pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje pomoc při přepravě, je zajištění tohoto doprovodu plně v kompetenci posádky dopravní služby - indikace doprovodu v takovém případě není na místě

- pokud jsou splněny podmínky pro přepravu sanitou a pacient se rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů

- jestliže se následnou kontrolou zjistí, že na dokladu byly uvedeny nesprávné údaje, bude neoprávněně uhrazená zdravotní doprava dána indikujícímu lékaři k úhradě

Vytvořte si webové stránky zdarma!