Personální obsazení

 

MUDr. Ondřej Vávra

PRAKTICKÝ LÉKAŘ A INTERNISTA

1999-2005 studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

2005-2016 interní oddělení NsP Česká Lípa, od roku 2015 v pozici vedoucího lékaře oddělení

2016-2017 předatestační příprava v oboru praktického lékařství

2015 získání specializované způsobilosti v oboru vnitřního lékařství

2017 získání specializované způsobilosti v oboru všeobecné praktické lékařství

od 2009 lékařem nutriční ambulance NsP Česká Lípa,  držitel funkční licence v klinické výživě F016 dle stavovského předpisu ČLK

Držitel diplomu celoživotního vzdělávání

Člen odborných společností:

               Společnost všeobecného lékařství J.E. Purkyně

               Česká internistická společnost

               Česká kardiologická společnost

               Společnost klinické výživy

                             a intenzivní metabolické péče


Lenka Mašková

ZDRAVOTNÍ SESTRA


Vytvořte si webové stránky zdarma!