Elektronický objednávací systém

30.12.2021


Od roku 2022 přecházíme na elektronický objednávací systém.  


Umožní všem pacientům rezervovat si termín návštěvy ordinace bez nutnosti volání na telefonní linku, která je často přetížena. 


Pro registrované uživatele systém umožňuje kromě rezervace termínu návštěvy ordinace 

i další funkce:

- objednání e-receptu

- odeslání zprávy s možností přiložit foto a/nebo dokument

- zjištění termínů provedených očkování

K registraci je potřeba použit emailovou adresu, která je uvedena jako kontaktní údaj v ordinaci. 

AKTUALIZUJTE SI EMAILOVÝ KONTAKT v ordinaci !


Akutní a zdraví ohrožující stavy řešte nadále telefonicky. Vytvořte si webové stránky zdarma!