Interní ambulance

15.10.2021

Nově máme nasmlouvánu péči v oboru vnitřní lékařství/interna. 

Nabízíme specializovanou ambulantní péči pro naše registrované pacienty i ostatní pacienty z našeho regionu. 

Ordinační doba je rozložena do 6hodin týdně. Smlouvu máme uzavřenu pro tyto pojišťovny:

111 VZP

201 Vojenská ZP

209 ZP Škoda

211 ZP Ministerstva vnitra

Ostatní pojištovny (205, 207) byly rovnež vyzvány k uzavření smlouvy. 


Spektrum péče:

předoperační vyšetření

dispenzární péče pro chronické nemoci ( art. hypertense, diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, a další). 


Vytvořte si webové stránky zdarma!