Pandemie KORONAVIRU

13.03.2020

Důrazně vyzývám:

Při podezření na nákazu koronavirem do ordinace nechoďte!!!

Jste rizikem pro ostatní osoby.

VOLEJTE !


Odložte zbytečné návštěvy ordinace.

Recepty na Vaše léky, které užíváte dlouhodobě, objednávejte telefonicky.

Objednaní pacienti mají nejmenší riziko kontaktu s rizikovými osobami.


Aktuální informace o nákaze https://koronavirus.mzcr.cz/

Kontakt na krizová telefonní čísla https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!